lunedì 6 aprile 2009

We're working

We're working to put a translator on this blog as soon as possible! Thanks for your patience!
Nous nous efforcons de mettre un traducteur sur ce blog prochainement! Merci pour votre patience!
Wij zijn aan het werk on zo snel mogelijk een vertaler op dit blog aan te brengen! Dank je hartelijk voor het geduld!
Arbeit, um einen Ubersetser, fur die dieser blog bald! Vielen Dank fur ihre geduld!
Estamos trabajando para poner un traductor en este blog antes! Gracias por su paciencia!

Nessun commento:

Posta un commento